Form cover
Page 1 of 1

Whistleblow-ilmoituskanava

Merikratoksen ilmoituskanavassa voit tehdä ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen mahdollisesti havaitsemastasi rikkeestä. Nimettömiä ilmoituksia ei sallita.

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä perustelluista syistä myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan Suomessa, jos

- ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset
- ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
- ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
- ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Linkki oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoisen kanavan käyttöohjeisiin.

Nimesi

Työskentelen Merikratoksella

Työskentelen Merikratoksella
A
B

Puhelinnumero (mikäli toivot yhteydenottoa puhelimitse)

Ilmoitettavan tapahtuman aika ja paikka

Ilmoitus

Hyväksyn tietojen käsittelemisen Merikratoksen informointiasiakirjan mukaisesti

Hyväksyn tietojen käsittelemisen Merikratoksen informointiasiakirjan mukaisesti
Lähettämäsi ilmoitus ja sekä yhteystiedot käsitellään Merikratoksella lain vaatimusten mukaisesti, joten voit jättää ilmoituksen luottamuksellisesti.
Saat vastaanottoilmoituksen seitsemän vuorokauden sisällä viestin vastaanottamisesta. Ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö toimittaa tiedon ilmoituksen perusteella tehdyistä toimenpiteistä kolmen kuukauden sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.
Merikratoksen sisäisiin ilmoituksiin vastataan Teamsin kautta, ulkopuolisiin ilmoituksiin tekstiviestillä tai puhelulla.