Pagina 1 van 8

Aangepast vervoer

Enquete door kando en dito vzw.
Aangepast vervoer is er voor personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit die zich niet met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. De diensten aangepast vervoer pikken de mensen thuis op en begeleiden hen naar hun bestemming. Deze diensten aangepast vervoer zijn per provincie georganiseerd in een 'Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer'. Via zo'n centrale kom je terecht bij de verschillende lokale vervoersaanbieders. Bedankt om jouw ervaringen rond aangepast vervoer met ons te delen in deze enquête:
* er zullen geen persoonsgegevens worden bijgehouden voor deze enquête. Deze gebeurt volledig anoniem.
www.kando.be
www.ditovzw.be

Wat is jouw leeftijd?

Wat is jouw leeftijd?
A
B
C
D
E
F