Pagina 1 van 2

JA, IK WORD KAROOT! :)

Formulier voor het intekenen op D-aandelen (voor natuurlijke personen) van KAROOT erkende CV
Via dit formulier teken je in op het aandelenkapitaal van KAROOT erkende CV en word je vennoot.
Je vindt missie, visie, krijtlijnen en statuten van KAROOT op de website www.karoot.gent.
Na het volledig invullen van het formulier ontvang je een betalings-uitnodiging via mail (binnen de 48 uur). Na betaling van €250 via overschrijving nemen we je op in het register van aandeelhouders en krijg je een aandelencertificaat toegestuurd.​​​​​​​ Pas na overschrijven word je officieel vennoot van KAROOT erkende CV.
De vennootschap kan over de gestorte bedragen beschikken om haar doel te verwezenlijken.
KAROOT is een onderneming. Een investering in KAROOT is een belegging en is niet vrij van risico. De aansprakelijkheid voor een vennoot is evenwel beperkt tot zijn oorspronkelijke inleg. Dit betekent dat eventuele schuldeisers het privévermogen van de aandeelhouders niet kunnen aanspreken.
KAROOT erkende CV zal via publieke ophaling maximaal 500.000 euro in totaal ophalen en niet meer dan 5.000 euro per vennoot. Hierdoor is geen enkele vorm van informatie en/of aanmelding bij de toezichthoudende instanties voor financiële markten (FSMA) vereist.
Er is geen financieel rendement op de investering, want de coöperatieve heeft geen winstgevend doel voor ogen.
Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn enkel de gegevens verplicht die noodzakelijk zijn voor het kopen van aandelen en het bijhouden van het aandelenregister. Daarnaast vragen wij verplicht een mailadres door te geven aangezien we e-mail in onze statuten opgegeven hebben als primaire communicatiekanaal naar onze algemene vergadering toe. Je gegevens worden onder geen beding gedeeld met derden, en enkel gebruikt door KAROOT om een goede communicatie met coöperanten en sympathisanten te onderhouden.