Strona 1 z 1

Zgłoszenie na ZIMOWY KURS MUZYCZNY

Skrzypce prof. Marcin Baranowski

Termin: 18-22 stycznia 2022r.

Miejsce: Szkoła Muzyczna im.Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul.Narutowicza 32a

Cena: 4 lekcje 950 zł

Koszt dodatkowej lekcji: 200 zł

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie

Termin zgłoszeń i wpłat: 18 grudnia 2022

Dane do przelewu:

Centrum Rozwoju i Edukacji Champion

PKO BP numer 79 1440 1273 0000 0000 1493 5061 w tytule przelewu: KURS ZIMOWY + IMIĘ, NAZWISKO

jakwieniawski.pl

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Szkoła/Uczelnia

Nauczyciel instrumentu

Liczba lekcji dodatkowych

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail


Zgoda 1 *
Untitled checkboxes field
Zgoda 2 *
Zgoda marketingowa *
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Misja Dzieciom i Centrum Rozwoju i Edukacji Champion z siedzibą w Lublinie ul. Radości 8. Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Joński, e-mail: tomaszjonski@tlen.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), w zakresie wynikającym z formularza zgłoszeniowego, w celu realizacji procesu rejestracyjnego oraz realizacji zadań związanych przeprowadzeniem Letniego kursu Muzycznego przez Fundację Misja Dzieciom i Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul. Radości 8 w Lublinie, przetwarzane i przechowywane przez do końca okresu ostatecznego rozliczenia procesu organizacji warsztatów.