Form cover
Page 1 of 4

Dotazník k sebehodnocení projektu MAP II pro MČ Praha 22 – jaro 2022

https://storage.googleapis.com/tally-block-assets/d423e9df-a330-4926-a221-5e1eb40d6fac/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Vítejte v závěrečném sebehodnotícím dotazníku projektu MAP II Prahy 22 k hodnocení roku celého průběhu projektu. Děkujeme, že se aktivně podílíte na vyhodnocení projektu a jeho aktivit.

Celý dotazník má jen 3 obrazovky a jeho vyplnění zabere cca 5 minut.

Skupina otázek k uspořádání práce v rámci projektu

Bylo z Vašeho pohledu po celou dobu projektu jasně dané, kdo má v projektu a jeho platformách co na starost?

Bylo z Vašeho pohledu po celou dobu projektu jasně dané, kdo má v projektu a jeho platformách co na starost?
A
B
C
D

Důvod

Byli jste po dobu realizace projektu spokojeni s odborným zajištěním diskuzních platforem v MAPu?

Byli jste po dobu realizace projektu spokojeni s odborným zajištěním diskuzních platforem v MAPu?
A
B
C
D

Zlepšili byste něco v souvislosti s diskusními platformami?

Uvítali byste pro budoucí "MAPování" nová témata? Pokud ano, jaká?