Page 1 of 2

EGAMES Barnasud 2024

Aquest formulari és per a participar als EGAMES Barnasud 2024. Una competició de videojocs organitzada per Barnasud i Gamesportselectrònics, on competiràs amb els millors "gamers" del Baix Llobregat.

Per aquesta raó, et demanem unes quantes respostes per situar-te amb el teu equip/ amics i així gaudir al màxim d'aquesta festa dels videojocs.

T'informem que la jornada compta amb les següents activitats:

1- Torneig de League of Legends (8 equips de 5 jugadors)
2- Torneig de VALORANT (8 equips de 5 jugadors)
3 - EA SPORTS FC 24 (torneig individual i torneig per parelles)
4 - Mario Kart
5 - Project Cars 2
6 - F1 23

Per qualsevol dubte contacta a partir de [email protected] o a [email protected]
Untitled checkboxes field
A continuació et deixem el cartell de l'esdeveniment amb tots els detalls. Si us plau, indican's a quins tornejos dels EGAMES vols participar (pots triar més d'un, però NO pots participar al torneig de LOL i Valorant alhora)
https://storage.tally.so/f0679149-a912-454a-a37b-088ba7a23f2b/EGAMES-BARNA-SUD-DEFINITIU.jpg
Untitled checkboxes field
Sota l'acceptació de les Bases Legals d'aquest esdeveniment, declaro:
PRIMER.- Que participo als EGAMES de Barnasud realitzats el 16 de març de 2023 (d'ara endavant, el “Centre Comercial”)

SEGON.- Sóc informat que al llarg del transcurs de l'activitat, està prevista la realització de fotografies i vídeos amb la finalitat de generar contingut del centre comercial per a publicar als canals digitals d'aquest, així com per a material promocional.

TERCER.- Entenc que si resulto guanyador d'un premi al llarg del torneig, hauré de firmar un formulari conforme he rebut el premi en qüestió.

1. Responsable del Tractament

MRE-III-PROYECTO OCHO SLU (Centre Comercial Barnasud)

Neonoe Talent S.l. amb NIF B25861964 (Empresa de videojocs, encarregadad de l'esdeveniment)

Adreça postal:

Carrer del Progrés 69, C.P. 08850 Gavá (Barcelona)

Telèfon: 93 662 56 56

Email: [email protected]

2. Tractaments

MRE-III-PROYECTO OCHO SLU (Centre Comercial Barnasud) i Neonoe Talent S.l. únicament tracten les dades de caràcter personal que a continuació s'indiquen:

Finalitat: Les dades personals recollides a través d'aquest servei seran tractats amb la finalitat d'informar de nous esdeveniments a Barnasud.

Conservació: Les dades es conservaran durant un període màxim d'un any tret que aquestes dades resultin necessaris per a fer front a una reclamació o exercici de drets i en aquest cas es mantindran fins a la finalització d'aquesta.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en l'execució d'una activitat gratuïta a la que es realitzaran fotografies i on és necessària la inscripció prèvia.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Formes d'Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat i/o pare, mare, tutor o cuidador del menor.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

- Dades identificatives del pare, mare, tutor o cuidador del menor

-Dades identificatives del menor

No es tracten dades especialment protegides.

3. Drets de l'Interessat

-Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin

-Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

-En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de

reclamacions.

-En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests supòsits no es tractaran les seves dades excepte per motius legítims o l'exercici o defensa de possibles

reclamacions.

-En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica


Pot exercir els seus drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política

(Adreça d'email o personalment en les nostres instal·lacions), així com obtenir més informació sobre els seus drets i accedir a models per al seu exercici en la següent adreça web: http://www.agpd.es/

Així mateix, l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola

de Protecció de Dades si la petició d'exercici d'algun dret no ha estat satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les seves dades personals no estan sent tractats correctament. Per a això, podrà dirigir-se a la següent adreça web: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/