Page 1 of 1

PowerOffice - Rackbeat Onboarding

https://storage.tally.so/aa4a9ad3-6708-4cd2-9c49-abae357b12a2/integration_rackbeat_poweroffice.png

Firmanavn sluttbruker Rackbeat

Org. nummer sluttbruker Rackbeat

Navn bestiller integrasjon

Epost bestiller integrasjon

Oppsett av integrasjon krever at din Rackbeat klient er tom for data.

Er Rackbeat tom for data?

Er Rackbeat tom for data?
A
B

Skal integrasjon kjøre en engangsoverføring fra Poweroffice til Rackbeat av : Kunder, Leverandører, Produkter, Prosjekter og Enheter

Skal integrasjon kjøre en engangsoverføring fra Poweroffice til Rackbeat av : Kunder, Leverandører, Produkter, Prosjekter og Enheter
A
B
Etter at integrasjon er live blir Rackbeat master for Produkter, Kunder og Ordre. Leverandører opprettet i Rackbeat blir overført til PowerOffice Go kun når leverandør har et org. nummer i Rackbeat, og leverandør med samme org. nummer ikke finnes i PowerOffice Go. Prosjekter blir overført fra PowerOffice Go til Rackbeat

API nøkkel Rackbeat

Utvidelsesnøkkel fra PowerOffice Go for utvidelse Rackbeat

Bekrefter at jeg har lest detaljert beskrivelse , krav til integrasjon

Bekrefter at jeg har lest detaljert beskrivelse , krav til integrasjon
A

Bekrefter oppsett av integrasjon mellom Rackbeat og PowerOffice Go. Spørsmål ang Rackbeat , PowerOffice eller integrasjon rettes til din Rackbeat partner.
Bekrefter