Pàgina 1 de 2

Declaració d'alteració cadastral per compra o adquisició de béns immobles

En la Declaració d'alteració cadastral per compra o adquisició, es comunica al Cadastre l'adquisició de la propietat i la seva consolidació, així com les variacions en la quota de participació que corresponguin a cadascun dels cònjuges en els béns immobles comuns, o en la composició interna i en la quota de participació de cadascun dels comuners, membres i partícips, en els supòsits de diversos titulars cadastrals sobre un mateix bé immoble.
1. Dades de l'immoble
Adjuntar còpia simple o títol de propietat:
2. Dades personals
3. Pagar el document

Carregant...
Pagament segur a través de la plataforma stripe
4. Confirmar i continuar
Un cop rebem el formulari, ens posarem en contacte amb tu perquè ens autoritzis la gestió.