Side 1 av 1

PowerOffice Go - WooCommerce Onboarding *

https://storage.tally.so/b5d788ef-d02c-49a9-a21a-946e49c471fb/integration_shopify_poweroffice-1-.png

Firmanavn sluttbruker

Org. nummer sluttbruker

Epost Shopify administrator

Shopify Store name

Your store name will be in the format [your-shop-name]. myshopify.com

Shopify collaboration request code

Navn bestiller integrasjon

Epost bestiller integrasjon


Hovedbokskonto Salg 25%

Mva kode Salg 25%

Hovedbokskonto Eksport varer

Mva kode Eksport varer

Hovedbokskonto Frakt

Hovedbokskonto Rabatter

Balansekonto Gavekort

Balanse konto betalinger med:

skriv kun kontonr for betalingsløsninger som er aktiv

Mangler det noen betalingsløsning i oversikten ?

Fra hvilken dato skal integrasjon aktiveres (fremover i tid)

(Ta kontakt med eMonkey support for muligheter og begrensninger for å hente historiske ordre)

Utvidelses nøkkel PowerOffice Go : Shopify levert av eMonkey


Ønsker å motta nyhetsbrev ?

Ønsker å motta nyhetsbrev ?

Bekrefter oppsett av integrasjon mellom Shopify og PowerOffice Go.
Bekrefter