Pàgina 1 de 2

Sol·licitud d'alta d'un habitatge d'ús turístic (HUT)

La llicència o permís turístic dota de garanties davant tercers per al desenvolupament de l'activitat d'allotjament turístic, i s'equipara a títols equivalents exigits a altres establiments (apartahotels, hotels, etc.). La llicència la concedeix l'ajuntament on estigui ubicat l'immoble a arrendar i és aquest qui pot establir controls sobre aquesta activitat. Tot i que els tràmits es realitzen en primera instància amb la Generalitat de Catalunya, és l'ajuntament qui té les competències finals per atorgar o extingir aquesta llicència.
1. Dades de l'immoble
2. Dades personals
3. Pagar el document

Carregant...
Pagament segur a través de la plataforma stripe
*Preu per gestió. Taxa de la llicència turística no inclosa.
4. Confirmar i continuar
Un cop rebem el formulari, ens posarem en contacte amb tu perquè ens autoritzis la gestió.