Strona 1 z 1

Proforma na szkolenie Sprzedawaj Słowem

Proszę, wypełnij poniższy formularz aby otrzymać fakturę pro-forma. Obowiązuje cena 1197 zł brutto.

Adres email

Chodzi o adres osoby odpowiedzialnej za płatności

Dane firmy

Proszę, wklej pełny adres oraz NIP

Liczba dostępów

Jeśli kupujesz dostęp dla większej liczby pracowników

Email uczestnika

Podaj e-mail uczestnika lub uczestników programu

Dodatkowe uwagi

Jeśli powinniśmy jeszcze coś wiedzieć, np. specyficzne wymogi VAT, opisu na fakturze, PO etc.