Form cover
Strona 1 z 10

Ankieta dla redaktorów i redaktorek 2024

Jesteśmy związani z tworzeniem książek – od redakcji i korekty, poprzez skład, łamanie, projektowanie graficzne, aż po druk. Na każdym etapie prac dbamy o szczegóły, zarówno językowe, jak i wizualne.

Rok temu przygotowaliśmy podobną ankietę, dotyczącą motywacji, potrzeb i oczekiwań osób zajmujących się redakcją i korektą. Dzięki Waszym odpowiedziom wdrożyliśmy rozwiązania, które podniosły jakość pracy redaktorów i redaktorek.

Chętnie szukamy rozwiązań, które sprawiają, że praca staje się łatwiejsza i efektywniejsza. Temu też ma służyć ta ankieta. Jej wyniki wykorzystamy do polepszenia zasad współpracy z redaktorami i redaktorkami. Dodatkowo podzielimy się tą wiedzą z autorami i wydawcami, bo wiemy, że bez dobrego zespołu redaktorskiego przygotowanie wartościowej publikacji nie byłoby możliwe.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.