Form cover
Page 1 of 11

Mapatge de la Recerca en el sector espacial a Catalunya

Propòsit i context

La present enquesta té per objectiu obtenir un mapatge actualitzat i detallat dels centres de recerca, universitats i centres tecnològics existents a Catalunya en els quals es desenvolupa recerca científica i tecnològica vinculada al sector espacial. El resultat es preveu que mostri les àrees de coneixement existents amb activitats de recerca i innovació que tenen l’espai com a objecte d’estudi o com a plataforma d’investigació, i amb un abast ampli que cobreixi des de la recerca bàsica, fins a la recerca més propera al sector productiu i a les aplicacions. El mapatge permetrà analitzar les competències existents en l’ecosistema català.

La iniciativa és coordinada per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), la Institució CERCA (I-CERCA) i la Generalitat de Catalunya. El present mapatge és alhora complementari al ‘Mapatge de l’ecosistema del NewSpace de Catalunya’, elaborat prèviament per part de la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya. L'enquesta romandrà oberta fins al 28 de juny de 2024.

Per qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a [email protected].

NOTA: Abans de començar, us recomanem que recopileu la informació rellevant. En aquest document veureu el resum totes les preguntes. Com veureu, l'estructura de l'enquesta inclou set blocs principals: (1) Perfil de l'entitat, (2) Activitats del centre vinculades al sector espacial, (3) Dades de facturació, (4) Estat de la recerca a Catalunya, (5) Projectes/Col·laboracions/Infraestructures de recerca i indicadors relacionats, (6) Ocupació i (7) Transferència i indicadors relacionats. En aquest context, sempre que feu servir un mateix navegador, podreu deixar de banda el formulari i reprendre-lo en qualsevol moment; les respostes que hàgiu afegit amb anterioritat s'hauran desat correctament.
Aquest formulari i les seves dades seran gestionades pel nostre proveïdor Tally, que garanteix el compliment del RGPD https://tally.so/help/gdpr També podeu consultar la seva política de privadesa a https://tally.so/help/terms-and-privacy
Llegit