Form cover
Page 1 of 2

Náš dvůr

Přihláška k účasti na čtyřdenním tvůrčím workshopu Náš dvůr, který se bude konat od 20. do 23. července 2021 vždy od 9.00 do 16.00 na dvorku galerie norm-a space (Podskalská 370/31, Praha 2). Akci pořádá NORM-A GALERIE, z.s. Informace k workshopu najdete na www.norm-a.com. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na emailu [email protected] nebo na telefonním čísle +420 773 043 800.
Přihlašované dítě
Zákonný zástupce
Chci přihlásit na
Untitled multiple choice field
A
B
C
D
E
F
Informace k platběCena za účast pro jedno dítě na čtyřdenním workshopu je 3600,- Kč. Je možné se hlásit i na jednotlivé dny, cena za jednodenní účast je 1200,- Kč. V ceně je zahrnutý dohled nad dítětem, nápoje a různé materiály související se zajištěním programu. Pro rezervaci čtyřdenní přihlášky vás prosíme o uhrazení zálohy 1 500 Kč na bankovní účet 2444741044/5500, a do zprávy pro příjemce prosím uveďte “WORKSHOP – JMÉNO DÍTĚTE.” Zbývající částku 2100,- Kč prosím uhraďte do 20. 7. 2021 nebo osobně při zahájení workshopu. Záloha je vratná v případě zrušení účasti do 20. 7. 2021.
Opatření v souvislosti s COVID-19Průběh workshopu se bude řídit aktuálními pokyny Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k epidemiologické situaci a v zájmu zdraví všech účastníku se budou moci workshopu účastnit lidé za následujících podmínek: Nevyžadujeme laboratorně provedené antigenní testy, stačí výsledky domácího testování. Na místě také budou k dispozici antigenní testy ze slin.Zákonný zástupce souhlasí s tím, že se jeho dítě zúčastní celého programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku, který je nedílnou součástí této přihlášky.
Untitled checkboxes field