Form cover
Strona 1 z 2

Wniosek o dofinansowanie małego projektu - regranting via Volens Foundation

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1.1. Nazwa organizacji wnioskującej

1.2. Adres fizyczny organizacji wnioskującej oraz adres mailowy

1.3. Imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy osoby koordynującej projekt/ odpowiedzialnej za kontakt z operatorem

1.4. Nazwiska osób w dokumentach rejestracyjnych, które mogą podpisać ewentualną umowę na realizację projektu

1.5 Nazwa banku, adres banku i numer konta organizacji wnioskującej

2. CHARAKTER PROJEKTU
Untitled checkboxes field
3. INFORMACJA O PROJEKCIE

3.1. Nazwa projektu

3.2. Miejsce realizacji projektu

3.3. Data rozpoczęcia projektu (nie wcześniej niż 29.08.2022)

3.4. Data zakończenia projektu (nie później niż 01.12.2022)

3.5. Opis merytoryczny projektu:

3.6. Opis odbiorców projektów, z uwzględnieniem ilości osób

4. Budżet projektu

5. Informacje mogące mieć wpływ przy ocenie wniosku

Wysyłając wniosek zgadzasz się na przetwarzania swoich danych osobowych "Polityka prywatnośći" oraz wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.