Strona 1 z 7

Zgłoś nadużycie

Fomularz Centrum Monitorowania Islamofobii
Dowiedz się więcej na stronie islamofobia.pl

Wszystkie zgłoszone przypadki są przez nas anonimizowane i traktowane jako poufne. Dane kontaktowe są podane, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w razie jakichkolwiek pytań.


Informacje o osobie zgłaszającej