Pàgina 1 de 2

Nota de localització

La Nota de localització és una documentació de caràcter informatiu que determina el lloc on una persona física o jurídica té inscripcions relatives a propietats, obtinguda a través de l'Índex General Informatitzat de Finques i Drets, proporcionat a través d'un registrador. La informació no només comprèn el domini, sinó tots els drets que poden estar inscrits a favor d'una persona, sigui quina sigui la seva naturalesa.
1. Dades de la persona titular de l'immoble
2. Dades personals de qui sol·licita
3. Pagar el document

Carregant...
Pagament segur a través de la plataforma stripe
4. Confirmar i continuar
Un cop rebem el formulari, ens posarem en contacte amb tu perquè ens autoritzis la gestió.