Form cover
Strona 1 z 1

Zgłoszenie na ZIMOWY KURS MUZYCZNY

SKRZYPCE: prof. Marcin Baranowski
WIOLONCZELA: prof. Anna Skibińska Haponiuk
Termin: 13-15 stycznia 2024r.
Cena:
- 4 lekcje 950 zł - 3 lekcje 750 zł Koszt dodatkowej lekcji: 200 zł
Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nie zapewniamy opieki uczestnikom niepełnoletnim)
Termin zgłoszeń i wpłat: 10 grudnia 2023
Wpłat należy dokonywać na podany niżej nr konta:
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
PKO BP numer 79 1440 1273 0000 0000 1493 5061
w tytule przelewu: KURS ZIMOWY + IMIĘ, NAZWISKO

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Szkoła/Uczelnia

Nauczyciel instrumentu

Liczba lekcji standardowych:

Liczba lekcji dodatkowych (opcjonalnie)

Adres zamieszkania (uczestnik)

Numer telefonu

Email


Zgoda 1*
Untitled checkboxes field
Zgoda 2:
Untitled checkboxes field
Zgoda marketingowa:
Untitled checkboxes field
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Misja Dzieciom i Centrum Rozwoju i Edukacji Champion z siedzibą w Lublinie ul. Radości 8. Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Joński, e-mail: [email protected]
Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), w zakresie wynikającym z formularza zgłoszeniowego, w celu realizacji procesu rejestracyjnego oraz realizacji zadań związanych przeprowadzeniem Letniego kursu Muzycznego przez Fundację Misja Dzieciom i Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul. Radości 8 w Lublinie, przetwarzane i przechowywane przez do końca okresu ostatecznego rozliczenia procesu organizacji warsztatów.