Page 1 of 2

Leieboerpanel

Påmelding til å sitte i Leieboerforeningens leieboerpanel. Paneldeltakerne blir invitert til å svare på 5 - 10 spørreundersøkelser i løpet av de neste 12 månedene.

Retningslinjer for å sitte i Leieboerpanelet finner du her, og du aksepterer disse ved å klikke på påmeldingsknappen under.

Kontaktinfo:

Er du medlem i Leieboerforeningen

Er du medlem i Leieboerforeningen
A
B

Ønsker du å være med i trekningen av Flax-lodd etter hver fullførte undersøkelse?

Ønsker du å være med i trekningen av Flax-lodd etter hver fullførte undersøkelse?