Form cover
Sida {{sida}} av {{sidor}}

Inför vägledningssamtalet

Du är välkommen till studie- och karriärvägledning med mig, Joakim Cao, och jag vill med dessa rader hälsa dig varmt välkommen.

Det är många faktorer som spelar in när man ska välja utbildning och tänka framtid. I flera år har jag arbetat med studie- och karriärvägledning och tycker fortfarande att det är mycket spännande att möta nya människor som vill förändra sin situation.

I en vägledningskontakt med mig möter du en aktiv vägledare och du får ett varmt bemötande. Jag tillhör Sveriges Vägledarförening, följer deras etiska riktlinjer och har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kapitel 23:5§.

Vad läser du?

Datum för samtalet: