Page 1 of 1

Objednávka LinkedIn Espresso | Nivy Tower, Bratislava | 12.12.2023

Nivy Tower, Bratislava | 12.12.2023 | 70,- eur bez DPH
https://storage.tally.so/059aec73-7e3e-4338-8cf0-f9b6d087d75e/LinkedIn-Espresso-12.12.2023_mensie.png

Meno

Priezvisko

E-mail

Telefón

Potrebujete vystaviť daňový doklad?

Potrebujete vystaviť daňový doklad?

*k cena bude pripočítaná DPH
*po odoslaní objednávkového formulára vám do 24 hodín zašleme potvrdenie účasti na workshope