Page 1 of 8

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zapraszamy do zgłoszenia dziecka do programu wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie, planowanym na rok 2024 i organizowanym przez Fundację Panda Team im. Michałka Tarachowicza.
Aby wziąć udział w rekrutacji do programu, należy wypełnić ankietę kwalifikacyjną. Liczba miejsc w programie jest ograniczona. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z kwalifikacją do programu. Będziemy kontaktować się z zakwalifikowanymi osobami. Obowiązuje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania miejsc.

Imię i nazwisko osoby nieletniej, którą chcesz zgłosić do udziału w projekcie: