Ngừng nhận đơn ứng tuyển
Cảm ơn bạn đã quan tâm và đăng ký tham gia. Các ứng viên được chọn từ vòng đăng ký sẽ được mời tham gia vòng phỏng vấn sau ngày 09/06/2024. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào sau ngày 16/06/2024.