Form cover
Pagina 1 van 8

Welkom bij Yelski

Yelski werkt met een team van freelancers. Deze ploeg wordt regelmatig aangevuld. Registreer en word Yelski-freelancer! We stellen wat vragen om je te leren kennen. Een uitgebreide kennismaking volgt als er opdrachten zijn die op je lijf geschreven zijn.

Hou er alvast rekening mee dat een zelfstandig statuut nodig, in hoofd- of bijberoep, om met ons samen te werken.

Tot Yelski!

Tine Swaenepoel en Céline Vroman