Strona 1 z 6

Zapraszamy osoby 
z doświadczeniem uchodźczym 
do udziału w projekcie stażowym,
realizowanym przez IKEA Retail Sp. z o.o., Fundację Ocalenie,
Salam Lab oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

Projekt przewiduje 8 płatnych staży w IKEA Kraków dla osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz dla osób w procedurze o uzyskanie wymienionych statusów, posiadających dostęp do rynku pracy w Polsce. Do rekrutacji mogą również przystąpić osoby posiadające wizę humanitarną, ważną przynajmniej do września 2023 roku.