Strana 1 z 1

objednávka opravy

druh opravy

výrobek

Veškeré údaje, které zákazník uvádí v tomto formuláři, podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., "Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel"