Form cover
Página 1 de 3

FITXA INSCRIPCIÓ ESTIUJOVE'23

https://storage.tally.so/41b2204d-f34a-46d1-abff-a2bd3e142c0f/logos.jpg

Nom i cognoms de qui participa

ACTIVITATS QUE VULL PARTICIPAR.

ACTIVITATS QUE VULL PARTICIPAR.

Gènere

Gènere
A
B
C
D

Data de naixement


Població


Telèfon de contacte


Telèfon de contacte en cas d'urgència


Dni/Nie/Passaport