Pàgina 1 de 2

Tramitació documental de la compravenda

Gestió i avaluació documental, redacció de contractes, coordinació amb notaria, registre i entitat financera (si aplica), acompanyament personalitzat i formació comercial.

1. Dades personals
2. Dades de l'immoble