Side 1 av 2

Bil med å skape Grenland Pride!

Vi har startet arbeidet med Grenland Pride, og ønsker flere på laget! Dette blir en arbeidsgruppe under Skæiv.

Fornavn

Etternavn

Pronomen

Pronomen

Epost

Telefonnummer

Hva vil du bidra med?

Hva vil du bidra med?
A
B
C

Hva vil du helst gjøre for Grenland Pride?

Vil du introdusere deg selv kort? (Bakgrunn, interesser osv)

Hvor mye tid har du til frivilligarbeid?