Pàgina 1 de 2

Nota simple

La Nota Simple és un document oficial, expedit pel Registre de la Propietat, que conté la informació relativa a un bé immoble: descripció de la propietat (metres de superfície, localització exacta, límits de la finca, etc.), informació del titular actual i escriptures oficials que consten en el Registre. Informació relativa a hipoteques, embargaments o càrregues aplicades a la finca consultada. La Nota Simple és d'utilitat per sol·licitar un préstec bancari o per acreditar titularitat davant de tercers.
1. Dades de l'immoble
2. Dades personals
3. Pagar el document

Carregant...
Pagament segur a través de la plataforma stripe
4. Confirmar i continuar