Side 1 av 1

Medlemskap i #OssKvinner krever registrering og det koster 300 NOK for ett år. Studentene og aktive frivillige betaler kun 100 NOK. Kvinnelige entreprenører som ønsker støtte og delta i markedet for kvinnelige entreprenører betaler 1000 NOK.
Du kan registrere deg uten betale medlemskap for å få nyhetsbrevet, men det er flere arrangementer som er lukket til kun betalende medlemmer som Nettverkstreff og Julebord.
Vi jobber for å få økonomisk støtte og sponsorer for å utvikle arrangementer som er gratis for våre medlemmer. #OssKvinner er et prosjekt i regi av Latinamerikansk forening (LAF). Du blir automatisk medlem i LAF og får gratis tilgang til alle sine arrangementer. Derfor er det viktig å kunne vise frem hvor mange kvinner deltar i nettverket for å få støtte.
Din karrieresituasjon?
Untitled multiple choice field
A
B
C
D
E
Ønsker du å være frivillig i våre aktiviter?
Untitled multiple choice field
A
B
Medlemskap?
Untitled multiple choice field
A
B
C
Markedsføringslovens krav til samtykke
Untitled checkboxes field