Form cover
Stranica 1 od 2

Somatic Experiencing® trogodišnji program edukacije - Formular za prijavljivanje

Centar za razvoj i radost u saradnji sa SE™ International i Evropskom asocijacijom za Somatic Experiencing®, organizuje trogodišnju edukaciju za praktičare i praktičarke u periodu 2024-2026. godine.
Somatic Experiencing® edukacija je namenjena profesionalcima koji na različite načine i kroz različite modalitete rade sa ljudima i predstavlja važno dodatno znanje i kompetencije za rad sa ljudima koji su imali traumatska iskustva. Somatic Experiencing® kao koncept suočavanja sa traumom koji je razvio dr Piter Levin, nije psihoterapeutski ni telesno-terapeutski pravac, već temeljni koncept za razumevanje, prevenciju i savladavanje posledica šoka i traume. Primarni fokus Somatic Experiencing® edukacije je sticanje znanja i veština koje možemo da primenjujemo u svojoj profesionalnoj praksi već nakon početnog nivoa obuke.
Edukacija obuhvata 36 dana obuke raspoređenih u 6 modula, obavezni broj individualnih sesija i obavezni broj sati supervizije sa sertifikovanim učiteljima i asistentima. Više informacija o edukaciji možete pronaći ovde.
Rok za prijavljivanje traje do 1. oktobra 2023.
Broj učesnika obuke je ograničen.

Ovaj formular možete popuniti na svim vstama uređaja (kompjuter, tablet, mobilni telefon).
Pre nego što pristupite popunjavanju, proverite da li su vam pri ruci svi neophodni dokumenti čije se dodavanje traži na kraju upitnika:
- Kratak CV (dužina dokumenta: do jedne A4 strane; veličina fajla: do 10 MB);
- Skenirana ili fotografisana potvrda/sertifikat o pohađanju intro SE™ radionice (veličina fajla: do 10 MB)
- Motivaciono pismo (dužina dokumenta: do jedne A4 strane tj. oko 500 reči; veličina fajla do 10 MB).

Najlepše vas molimo da popunite sledeće podatke:
1. Ime i prezime
2. Imejl adresa
3. Adresa stanovanja:
4. Broj telefona
5. Najviši stepen stečenog formalnog obrazovanja:
6. Profesionalno zvanje/zanimanje:
7. Oblasti specijalizacije:
8. Primarna delatnost kojom se bavite u ovom trenutku:
9. Da li ste u svom radu usmereni na podršku/kontakt sa ljudima?
10. Sa koliko ljudi/klijenata radite u proseku na nedeljnom nivou?
11. Da li se osećate slobodno da se u toku edukacije izražavate na engleskom jeziku?
12. Da li ste imali traumatičan / izrazito stresan događaj u proteklih godinu dana?
13. Razumete da SE™ edukacija može da pokrene traumatska sećanja i događaje iz prošlosti:
14. Da li su protiv vas kao profesionalca pokrenute ili potvrđene neke žalbe, pritužbe ili postupci od strane bilo kog tela za izdavanje dozvola, regulisanje statusa licenci ili asocijacije-udruženja?
15. Da li su vam potrebna određena pomagala ili dodatna podrška (molimo vas da obeležite sve što se odnosi na vas):
Untitled checkboxes field
16. Da li je važno da znamo još neke informacije o vama (na primer, da li patite od nekih hroničnih bolesti, uzimate kontinuiranu medicinsku terapiju i tome slično):
17. Dodajte svoj kratak CV sa informacijama koje su relevantne za ovaj program edukacije, sa fokusom na informacije o profesionalnim iskustvima u radu sa ljudima, najznačajnijim programima završenih edukacija i programa za lični razvoj (dužina dokumenta: do jedne A4 strane, veličina fajla: do 10 MB):
18. Dodajte skeniranu ili fotografisanu potvrdu/sertifikat o pohađanju intro SE™ radionice (veličina fajla: do 10 MB):
19. Dodajte kratko motivaciono pismo o tome zašto želite da pohađate ovu edukaciju (dužina dokumenta: do jedne A4 strane tj. oko 500 reči; veličina fajla do 10 MB):
Pročitao/la sam i slažem se sa gore navedenim izjavama i podnošenjem ove prijave. Razumem da podnošenje ove prijave ne garantuje moje mesto u programu obuke i da postoji određeno vreme za obradu svih prijava. Razumem da kada dobijem potvrdu da je moja prijava prihvaćena, moje mesto na programu obuke će biti potvrđeno tek kada organizatori prime avansnu uplatu i/ili ceo iznos cene prvog modula:
Untitled checkboxes field