Form cover
Страница 1 от 6

https://storage.tally.so/da16ade7-650c-42b4-a4ba-186d30a2aea7/form-header-crop.png

АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКТ СЕКТОРА

Има 200+ фирми в ИКТ сектора в Област Бургас с 1800+ служители. Много от тях се опитват индивидуално да подобрят устойчивостта и са на различни етапи от това пътуване. Участниците в ИКТ сектора могат да поемат ангажимент за извършване на промени за намаляване на въглеродните емисии като попълнят онлайн формата:

Име на компанията

Лице за контакт

Тел. номер

E-mail адрес