Side 1 af 13

Ansøgningsskema til accelerationsforløb i Hub for Innovation in Tourism

Ønsker I at ansøge om at deltage i accelerationsforløbet, skal I udfylde nedenstående skema og trykke 'Send ansøgning'. Herefter vil vi vurdere jeres ansøgning (læs mere om kriterier på innohub.dk) og udvælge de virksomheder, der bliver inviteret til at deltage i et pre-accelerationsforløb d. 23. – 24. september 2024 i København.

Pre-accelerationsforløbet bruges til en endelig udvælgelse af de virksomheder, der går videre til et 4 måneders accelerationsforløb i perioden september – januar 2024.

Din/jeres ansøgning gemmes løbende i browseren, så det er ikke nødvendigt at udfylde det hele med det samme.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 28. august 2024 kl. 23:59!

Jeg/vi opfylder de formelle krav ift. at deltage i forløbet

Enten påtænker du/I at etablere et CVR-nummer eller har en virksomhed, der er etableret inden for de seneste 3 år (gældende fra ansøgningsdeadline 28. august 2024). Dog kan virksomheder, som er op til fem år gamle, deltage, hvis virksomheden – på trods af vækstpotentiale – fortsat har lav omsætning (under 1 mio. kr. i seneste regnskabsår) eller få årsværk (under tre årsværk inkl. ejeren ved indtrædelse i projektet). Du skal medfinansiere med timer i projektet svarende til ca. 130 timer fra din virksomhed over forløbets 4 måneder, hvorfor det er et krav, at der løbende indsendes timeregistrering for timer brugt i projektet.