Pàgina 1 de 2

Presentació escrit per discrepància amb la valoració de referència cadastral

Quan volem comprar o vendre un bé immoble i volem saber, a efectes tributaris, quin és el valor de referència que el Cadastre assigna a aquest bé per al càlcul de l'ITP o de l'IAJD, en ocasions, veiem que aquest valor difereix considerablement del valor de mercat de la finca i desitgem comunicar-nos amb el Cadastre per sol·licitar l'esmena d'aquest valor. La finalitat essencial d'aquest procediment consisteix a oferir un mecanisme alternatiu per a la correcció dels errors existents al Cadastre (determinats errors en la superfície, antiguitat, estat de conservació, coeficients correctors, tipologia constructiva, etc.). Aquest procediment només es pot iniciar si és posterior a la compravenda. 
1. Dades de l'immoble
Adjuntar còpia simple o títol de propietat que acrediti al nou titular:
2. Dades personals
3. Pagar el document

Carregant...
Pagament segur a través de la plataforma stripe
4. Confirmar i continuar
Un cop rebem el formulari, ens posarem en contacte amb tu perquè ens autoritzis la gestió.