Form cover
עמוד 1 מתוך 2

טופס הצעה ליוזמה או רעיון

קהילת בצלאל מזמינה אתכםן להציע יוזמה או כל רעיון לסיוע בזמן המלחמה.
גם אם ההצעה או הרעיון לא מגובשים, נשמח לשמוע מכםן,
יחד, נוכל לפענח את אופן הפיתוח והפיצוח שלו.

לאחר מילוי הטופס, ניצור אתכםן קשר לבחון האם יש באפשרותה של האקדמיה בצלאל לקדם את היוזמה ביחד אתכםן, בהתאם לתשתית של האקדמיה, להוראות פיקוד העורף וצו השעה. (במידה ולא נוכל לקדם אתכםן היוזמה, ניתן יהיה לנסות להפנות לגופים אחרים)

פרטי המגיש או המגישה יהיו גלויים אך ורק למרכז הפרויקט.
המלצות למילוי הטופס: יש לקרוא את הטופס לפני מילוי ולוודא את כל הפרטים הדרושים. מומלץ למלא את הטופס במחשב ולא בטלפון.
תודה

פרטים אישיים

ספרו על עצמכם.ן בקצרה

במידה וכבר קימים חברי צוות נוספים אנא צינו גם אותם.

שם היוזמה

נא להקפיד על שם קצר

תמצית היוזמה

יש לתאר בקצרה את היוזמה ואת מטרתה

יש להעלות איור, סקיצה או תצלום אחד המייצגים את היוזמה

אנא העלו תמונה באיכות טובה - לפחות 1500 פיקסלים לרוחב. ניתן להעלות עד 3 קבצים (מקסימום 10 MB לכל קובץ)

מה מידת ההשפעה הצפויה של היוזמה (אימפקט)?

באיזה אופן צפויה היוזמה להשפיע? (על מי? על כמה אנשים? לאורך כמה זמן?)

האם היוזמה תלויה בשת"פ עם גורם חיצוני?

מה הצפי למשאבים, חומרים ותשתיות שידרשו מהאקדמיה במסגרת הפרויקט?

דרושים

מה כוח האדם הנדרש לפרויקט? יש לפרט בנקודות את התכונות / הניסיון הדרוש וכו' למשל: מנהל.ת פרויקט, ידע בנגרות, ניסיון בלוגיסטיקה וכ'ו..

הערות