Form cover
Page 1 of 5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ỨNG VIÊN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BHNT THÁNG 4/2024

G.A Nam Sài Gòn - Một "startup" hướng đến trở thành Tổng đại lý BHNT của Dai-Ichi Life Việt Nam. Ở G.A Nam Sài Gòn, bạn sẽ không là "đại lý Bảo hiểm thông thường" với quyền lợi từ thu nhập, thăng tiến, du lịch...mà sẽ còn là niềm đam mê để trao quyền và đảm bảo tương lai cho cộng đồng, cho xã hội. Bây giờ hãy cùng DAI-ICHI LIFE và G.A NAM SÀI GÒN mở khoá hành trình tự do tài chính, từng bước một nhé...Đầu tiên là chinh phục kỳ thi FFS-Cơ bản về Bảo hiểm nhân thọ!