Strona 1 z 2

Zapisy na Pielgrzymkę do Łagiewnik 2024

Dane osobowe 📄

Imię

Nazwisko

Adres ( ulica, numer domu, nr mieszkania )

Miejscowość

Kod pocztowy

Parafia lub nazwa zgromadzenia w przypadku osób zakonnych

PESEL

Wiek

Telefon

Funkcyjny

function
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Osoba kontaktowa w razie wypadku 🚑

Imię i Nazwisko

Telefon

Statystyka 📊

Który raz uczestniczysz w pielgrzymce pieszej ?

Który raz pielgrzymujesz do Łagiewnik ?

W jaki sposób dowidziałeś się o pielgrzymce do Łagiewnik ?

media

Noclegi 🛏️

zaznacz jeśli chcesz korzystać z noclegów organizowanych przez obsługę kwatermistrzowską

Nocleg 1

nocelg1
A
B

Nocleg 2

nocleg2
A
B

Nocleg 3

nocleg3
A
B

Grupa ✝️

organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany między grupami

Wybierz grupę, z którą chcesz pielgrzymować

Powrót 🚌

organizator zapewnia autokary powrotne, koszt: 35 złotych do Bielska-Białej 40 złotych do Cieszyna

Jak wracasz?

back
A
B
C
D
E

uwagi

Ofiara na cele organizacyjne pielgrzymki 100 złotych. Dzieci do lat 10 gratis. W przypadku skorzystania z autobusu powrotnego + 35/40 złotych. Osoby funkcyjne są zwolnione z ofiary wpisowej. Opłacają tylko ewentualny autobus. Prosimy o wpłaty na konto pielgrzymki z dopiskiem: ofiara na cele organizacyjne pielgrzymki.
Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji pielgrzymki.