Form cover
Pagina 1 van 16

Wat leuk dat je onderdeel wilt worden van Alpha Security!

Het invullen duurt maximaal 2 minuten.
Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen we uiteraard in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang om een sollicitatieproces uit te voeren. Hoe we precies omgaan met privacy en persoonsgegevens lees je hier.
Screening
De wettelijke voorschriften waaraan wij moeten voldoen bepalen dat jij alleen voor ons mag komen én blijven werken als de politie ons daarvoor toestemming geeft (en deze niet intrekt). De toestemming wordt onthouden als jij niet beschikt over de benodigde 'betrouwbaarheid'. Dat is het geval als er sprake is van bepaalde veroordelingen, strafbeschikkingen of andere rechtelijke uitspraken, maar ook als er andere bekende feiten bestaan waardoor twijfel bestaat over de betrouwbaarheid.