Side 1 av 1
Medlemskap i #OssKvinner krever registrering og det koster 100 NOK for ett år.
Du kan registrere deg uten betale medlemskap for å få nyhetsbrevet, men det er flere arrangementer som er lukket til kun betalende medlemmer som Nettverkstreff og Julebord.
Vi jobber for å få økonomisk støtte og sponsorer for å utvikle arrangementer som er gratis for våre medlemmer. #OssKvinner er et prosjekt i regi av Latinamerikansk forening (LAF). Du blir automatisk medlem i LAF og får gratis tilgang til alle sine arrangementer. Derfor er det viktig å kunne vise frem hvor mange kvinner deltar i nettverket for å få støtte.

Din karrieresituasjon

Din karrieresituasjon
A
B
C
D
E

Ønsker du å være frivillig i våre aktiviter?

Ønsker du å være frivillig i våre aktiviter?
A
B

Medlemskap?

Medlemskap?
A
B
C

Markedsføringslovens krav til samtykke

Markedsføringslovens krav til samtykke