Form cover
Page 1 of 2
Met deze bevraging aan (de speelster/speler van +18 jarigen) of (de ouders/voogd voor -18 jarigen) wensen de sportief coördinatoren de intenties en ambities in kaart te brengen.

Gegevens spelend lid

Naam speler/speelster

Voornaam speler/speelster

Geboortedatum speler/speelster

Mailadres van ouders/voogd of spelend lid (indien ouder dan 18 jaar)

Intentie volgend seizoen

Het spelend lid

Het spelend lid

Ik ben bereid om volgend seizoen ... te trainen

Ik ben bereid om volgend seizoen ... te trainen

Ik ben bereid om volgend seizoen ... wedstrijden te spelen

Ik ben bereid om volgend seizoen ... wedstrijden te spelen

Indien mogelijk wil ik graag trainen en spelen in de cluster

Indien mogelijk wil ik graag trainen en spelen in de cluster

Persoonlijke doelstellingen voor seizoen 2021-2022

Persoonlijke doelstellingen volgende 3 jaar (ambitie)

Extra feedback van de ouder(s)/speler

Ik wil graag de nieuwsbrief krijgen van LDP Donza, indien ik deze nog niet krijg

Ik wil graag de nieuwsbrief krijgen van LDP Donza, indien ik deze nog niet krijg